سر خط خبرها:

روستا

گزارش اختصاصی «فکرشهر»:

«عبور یک جاده از درخت» در دشتستان/ طبیعت، قربانی ناآگاهی مسوولین/ معاون عمرانی فرماندار: باز طراحی جاده با هدف «نگهداری درخت» در حال انجام است + تصاویر

فکرشهر ـ نرگس محمدزاده فرد: دیدن بعضی چیزها آدم را سر جایش میخکوب می کند؛ می ماند در آنچه دیده تا جایی که حتی قدرت تفکر هم از او سلب می شود! نه از سر ترس؛ که به خاطر حیرت! نمی داند به نبودن مدیریت فکر کند یا به بی برنامگی؛ ناکارآمدی؛ نالایقی؛ در هم ریختگی یا....؛ فکر کردن به محیط زیست و اکوسیستم و گردشگری و امثالهم هم که بماند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - روستا