سر خط خبرها:

اخبار ایران و جهان

رهبر انقلاب:آخرین تلاش دشمن،اغتشاشات پاییز سال گذشته بود؛طراحی آن درکشورهای غربی انجام شد؛پشتیبانی هم کردند/پادویی آن را به وسیله عناصر خائنی که پشت به وطن کرده بودند،انجام دادند/ خیال می کردند کار تمام شده است؛احمق ها باز هم اشتباه کردند وملت را نشناختند

فکرشهر: رهبر انقلاب با بیان اینکه آخرین تلاش دشمن تا حالا همین اغتشاشات پاییز گذشته بود تاکید کردند: طراحی این اغتشاش های پاییز گذشته در اتاق های فکر کشورهای غربی انجام گرفت؛ طراحی جامعی هم انجام دادند. پشتیبانی مالی و رسانه ای و تسلیحاتی به وسیله دستگاه های امنیتی غربی انجام شد...

صفحه‌ها