سر خط خبرها:

هیچ کشوری این منطقه را نمی‌خواهد+عکس

فکرشهر: در دنیای امروز امکان دارد کسی یا کشوری نقطه‌ای از جهان را نخواهد؟ در دنیایی که این همه جنگ برای تملک تنها چند کیلومتر یا یک جزیره رخ داده، آیا چنین چیزی امکان دارد؟ بله؛ «بئر طویل» در آفریقا و در ساحل نیل، تنها جایی در دنیاست که تحت مالکیت هیچ کشوری نیست.\n\nبه گزارش فکرشهر، «شفقنا» ادامه داد: اینجا ناحیه‌ای به مساحت 2060 کیلومتر مربع بین مرز سودان و مصر است که تحت قیومیت هیچ کشوری نیست. با وجود شکل چهار ضلعی این ناحیه، گاهی مثلث بئر طویل نامیده می‌شود.

فکرشهر: در دنیای امروز امکان دارد کسی یا کشوری نقطه‌ای از جهان را نخواهد؟ در دنیایی که این همه جنگ برای تملک تنها چند کیلومتر یا یک جزیره رخ داده، آیا چنین چیزی امکان دارد؟ بله؛ «بئر طویل» در آفریقا و در ساحل نیل، تنها جایی در دنیاست که تحت مالکیت هیچ کشوری نیست.

\n\n

به گزارش فکرشهر، «شفقنا» ادامه داد: اینجا ناحیه‌ای به مساحت 2060 کیلومتر مربع بین مرز سودان و مصر است که تحت قیومیت هیچ کشوری نیست. با وجود شکل چهار ضلعی این ناحیه، گاهی مثلث بئر طویل نامیده می‌شود.

\n\n

بئر طویل به خاطر نزدیکی به محل زندگی طایفه آبابدا در ناحیه آسوان مصر، در سال 1902 تحت قیومیت دولت مصر قرار گرفت. اگرچه مصر همچنان این ناحیه را تحت اداره خود دارد اما این ناحیه در هیچ‌یک از نقشه‌های دولتی به عنوان بخشی از مصر مشخص نمی‌شود.

\n\n

اما یک مرد آمریکایی در سال 2014 با فهمیدن این‌که بئر طویل بی‌صاحب است، به این منطقه آمد و مدعی مالکیت آن شد. او درحقیقت می‌خواست آرزوی دخترش را برآورده کند؛ دخترش آرزو داشت ملکه یک کشور باشد.

\n\n

جک شنکر با ادعای مالکیت بر این نقطه از آفریقا، آن را به دخترش تقدیم کرده و حتی برای آن پرچمی هم طراحی کرده است.

\n\n

\n\n

\n