سر خط خبرها:
فکرشهر:

میزان فطریه در برازجان، اعلام شد

فکرشهر: امام جمعه برازجان، میزان فطریه شهروندان این شهر را بر اساس زیر اعلام کرد:

زکات فطره با قوت غالب گندم، برای هر نفر، 5 هزار تومان.

زکات فطره با قوت غالب خرما، برای هر نفر، 12 هزار تومان.

زکات فطره با قوت غالب برنج، برای هر نفر، 21 هزار تومان.

بر این اساس، میزان فدیه غیر عمد نیز روزی 2500 تومان و میزان فدیه عمد نیز روزی 150 هزار تومان اعلام شده است.

دیدگاه خود را بنویسید