سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»:

خبرنگاران، نمایندگان واقعی مردم

فکرشهر: هر روز شاهدیم که مسوولین مختلف، انواع وعده ها و قول ها را به مردم بخش ها، شهرها و روستاهای استان می دهند و در 99 درصد موارد، پیگیری و تحقق این وعده به وقوع نمی پیوندد و تنها در حد حرف می ماند؛ نمونه اش هم همین اواخر در بحث بحران آب استان مشاهده شد. ذکر این دو مورد اول نیز برای این بود که...

فکرشهر ـ نرگس محمدزاده فرد*: 1. بیست و دوم اردیبهشت ماه، استاندار بوشهر در نشست هم اندیشی با مدیران مسوول نشریات مکتوب استان بوشهر گفت: «به زودی بخشنامه ای از سوی استانداری بوشهر به دستگاه‌های اجرایی ارسال خواهد شد تا ادارات نسبت به اشتراک خرید نشریات محلی استانی اقدام کنند». با گذشت 3 ماه از این قول، هنوز خبری از تحققش نیست و البته مطبوعاتی ها نیز چندان انتظار تحقق این وعده را ندارد و ذکر آن اینجا، تنها برای نمونه است.

2. هفدهم مردادماه، به مناسبت شهادت محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان، به نام روز خبرنگار ثبت شده است و هر سال در آستانه چنین روزی، خبرنگاران از مشکلات خود می گویند و مسوولین هم قول ها و وعده ها می دهند که ما فلان می کنیم و بهمان؛ اما این حرف ها تنها برای همان مراسم های مناسبتی است و این خبرنگاران هستند که باید تا زمانی که تنها خبرنگارند، بار مشکلاتشان را بر دوش بکشند.

3. هر روز شاهدیم که مسوولین مختلف، انواع وعده ها و قول ها را به مردم بخش ها، شهرها و روستاهای استان می دهند و در 99 درصد موارد، پیگیری و تحقق این وعده به وقوع نمی پیوندد و تنها در حد حرف می ماند؛ نمونه اش هم همین اواخر در بحث بحران آب استان مشاهده شد. ذکر این دو مورد اول نیز برای این بود که مردم بدانند، تنها ایشان نیستند که مورد آماج قول ها و وعده های توخالی و بعضا بی پشتوانه مسوولین قرار می گیرند، بلکه خود خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز، هر ساله چنین وعده ها و قول هایی را مشاهده کرده و می شنوند. 

4. به اعتقاد نگارنده، «خبرنگاران، تنها کسانی هستند که مردم بدون طی کردن روند انتخابات، به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند، به آنان اعتماد می کنند و پیگیری قول ها و وعده های مسوولین را از ایشان انتظار دارند»؛ پس مسوولین محترم، اگر قولی می دهید یا وعده ای را بازنشر می کنید، بدانید که «نمایندگان واقعی مردم»، اگر مطالبات و مشکلات شخصی خود را دنبال نکنند، ولی نمی توانند از درخواست موکلین خود دست بکشند و تا انتها، مشکلات مردم را پیگیری خواهند کرد. پس قولی بدهید و حرفی بزنید که بتوانید به آن عمل کنید؛ چرا که خبرنگاران واقعی، همیشه خبرنگار خواهند ماند.

*مدیرمسوول و صاحب امتیاز هفته نامه «به فکرشهر» و پایگاه خبری تحلیلی «فکرشهر»

دیدگاه‌ها

فرهنگنامه نوین شهروندی ویژه ولایت محروم آباد

فرهنگنامه نوین شهروندی ویژه ولایت محروم آباد شهروند: مامور پرداخت مالیات ( و عوارض ) فعال اجتماعی: مامور اخذ رای ( از مردم ، زمان انتخابات ) نماینده: مامور معذورِ ( مامور از سوی بعضی مردم، معذور در قبال مطالبات مردم ) خبر نگار: مامور تهیه خبرها و گزارش های گزینشی ( و جناهی ) روز نامه نگاار با سابقه: کاسب کار و دکان دار کهنه کار( کور شود دکونداری که مشتری خود شو نشناسد) نشریه و سایت خبری تحلیلی : ارگان جناح خودی رئیس: مامور امضا کت و شلوار دکمه دار( گونه دیگری از مدیر ) عکاس خبرنگار: مامور دور بین بدست سالن های سرپوشیده کت و شلواری ها ه( از میان هزارگان عکس های رنگین کاغذ رنگی ها ی سابقه دار ، چند عدد از آنها انعکاس نا هنجاری های درون شهر است؟) مدیر: کسی که دریافتی هایش بیش از حقوق ثابت ماهانه است( پاداش حق ماموریت اضافه کاری تشویقی ...) روشنفکر بی خاصیت: روشنفکر بی خیر بی آزار پشت میز نشین: موجود چسبیده به صندلی( بدون چسب دو قلو سه قلو ) کارمند جز و خیلی دون پایه : تنها موجود حاضر در محل کار ارباب رجوع : دونده ماراتن و رفیق پله و راهروها و، توپ فوتبال ادارات نگارنده : بنده حقیر سراپا تقصیر( نه بنده ام، نه حقیر، نه سرا پا تقصیر) شهروند آزاد

صفحه‌ها

دیدگاه خود را بنویسید