سر خط خبرها:

معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه سعدآبادانتخاب شد

فکرشهر: با صدور حکم در جلسه ای که با حضور مسوولین و فرهنگیان روز سه شنبه ۱۸ دی ماه دراداره آموزش و پرورش منطقه سعدآباد گرفته شد، حاج الیاس باقرزاده به سمت معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه سعدآباد انتخاب شد.

منیع: روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر وحدتیه
 

دیدگاه خود را بنویسید