سر خط خبرها:
از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری

111میلیارد تومان به شیلات استان بوشهراختصاص یافت

فکرشهر: معاون برنامه ریزی و منابع اداره کل شیلات استان بوشهر گفت: از 2هزار و 35 میلیارد تومان اعتبار دور دوم سفر رئیس جمهوری برای اجرای 60 پروژه در استان، 111 میلیارد تومان به تقویت زیرساختهای شیلاتی در استان اختصاص یافته است.

به گزارش فکرشهر، محمد تخشا روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: سهم اداره کل شیلات استان بوشهر از کل اعتبارات دور دوم سفر رئیس جمهوری به استان بوشهر 6 درصد و از تعداد کل پروژه ها 10 درصد است.

وی بیان کرد: این پروژه ها شامل تکمیل، بهسازی وساماندهی بنادرصیادی جفره، خورخان، عامری، دیر و دلوار810 میلیارد ریال و به منظورتکمیل زیرساخت های پرورش میگو درسطح 2 هزارهکتار300میلیارد ریال تخصیص یافته که باید در سال های 98 و 99به طور مساوی اختصاص داده شود.

معاون برنامه ریزی اداره کل شیلات استان بوشهر گفت: این حجم از اعتبار تخصیص یافته به این اداره کل بیش ازپنج برابر میانگین اعتبار اختصاص یافته به زیر ساخت های شیلاتی در سه سال اخیراست.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح ها تولید آبزیان دراستان بوشهرشتاب بیشتری می گیرد و انتظارمی رود تولید آبزیان در مدت سه سال آینده به 100 هزارتن (60 هزار تن از دریا و 40هزار تن پرورش ماهی و میگو) برسد.

دور دوم سفر رئیس جمهوری به استان بوشهر در 26 اسفند سال 97 انجام و رهاورد این سفر برای مردم اجرای 60 پروژه با 2هزار و 35 میلیارد تومان اعتبار است.

دیدگاه خود را بنویسید