سر خط خبرها:
رئیس دانشگاه خلیج فارس:

صنعت عسلویه پاسخگوی تامین حداقل انتظارات نیست

فکرشهر: رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت: صنایع عسلویه در تحقق حداقل انتظارات مبنی بر رعایت اصول حیاتی و زیست محیطی با صنعت دچار چالش بوده و در این زمینه صنعت در تامین حداقل انتظارات مردم نیز پاسخگو نیست.

به گزارش فکرشهر از ایرنا، عبدالمجید مصلح روز دوشنبه در ششمین نشست‌های مکتب بوشهر با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی نسبت به جوامع محلی افزود: پدیده صنعتی عسلویه ناشی از مشکل حکمرانی در منطقه‌ای صنعتی بدون طی مراحل قانونی در مرحله نخست راه اندازی و رعایت نکردن الزام‌های زیست محیطی و بویژه بی توجهی به پیامدهای تجمعی آلایندگی صنایع است.

وی یادآور شد: در این مرحله هیچ چیز جز افکار عمومی و توسعه مطالبه گری اجتماعی کار ساز نمی‌شود.

مصلح اظهار داشت: ساز و کارهای قانونی و اداری به دلیل نبود استقرار یک نظام یکپارچه مدیریتی و حکمرانی تاکنون کارایی لازم در این زمینه را نداشته است.

وی گفت: این سطح از مسئولیت اگر رعایت نشود اصل موجودیت و ادامه حیات شرکت با چالش مواجه می‌شود زیرا این مساله به سلامت و مسائل حیاتی انسان‌ها ارتباط مستقیم دارد.

وی بیان کرد: در هیچ جای دنیا صنعتی ایجاد نمی‌شود مگر اینکه الزام‌های حیاتی آنها به صورت تمام و کمال رعایت شده باشد.

مصلح ادامه داد: سطح دوم مسئولیت اجتماعی ارزیابی پیامدهای زیستی و اجتماعی طرح‌ها و جبران پیامدهاست که در تمامی کشورهای توسعه یافته ارزیابی از پیامدهای استقرار شرکتها وجود دارد.

وی افزود: در این زمینه ارزیابی‌ها مشخص می‌کنند که چه زیان‌هایی از محل تأسیس شرکت‌ها در محیط پیرامونی ایجاد با چه مدلی می‌توان به جبران آن اقدام کرد.

مصلح تاکید کرد: یک شرکت بدون رعایت الزام‌های قانونی مانند ایمنی، محیط زیست و مسائل اجتماعی قابلیت استقرار در یک منطقه را ندارد.

وی گفت: شرکت‌ها قبل از انجام هر کاری باید پیوست‌های زیست محیطی، اجتماعی و سلامت را ارائه و بر مبنای آن نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی اقدام کنند.

مصلح افزود: شرکتی که در قبال سلامت، حوزه‌های زیستی و محیط پیرامونی عمل نکند به نوعی حق ادامه نیز حیات ندارد.

یک پژوهشگر اجتماعی نیز گفت: از بعد جامعه شناسی مسئولیت اجتماعی شرکتی به اهمیت جایگاه ذینفعان خارجی شرکت‌ها (محیط زیست و جوامع محلی) به مطالعه روابط قدرت، پیامدهای فعالیت شرکت ها تا واقعیت‌های اجتماعی نوظهور در جوامع محلی مانند ناپایداری اجتماعی، توسعه نامتوازن، مساله سلامت و امنیت، توسعه سیاسی و تشکل‌های مدنی مجاور می‌پردازد.

مهتا بذرافکن بیان کرد: به طور کلی در حوزه مسئولیت اجتماعی ۲ رویکرد فایده انگارانه و نقادانه و هنجاری است.

وی گفت: رویکرد نخست به طور سنتی در حیطه مدیریت و اقتصاد مطرح و ابزاری است که به رویکرد منفعت محور به دیدگاه سهامداران مشهور است.

بذر افکن افزود: در رویکرد دوم به عنوان رویکرد منتقدانه و هنجاری نه تنها سهامداران بلکه تمام ذی نفعان از جمله ذی نفعان خارجی که محیط زیست و جوامع محلی هستند نیز باید از فعالیت شرکت‌ها سود ببرند.

دیدگاه خود را بنویسید