سر خط خبرها:
سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر خبر داد:

طرح جمع آوری ته سيگار در شهر بوشهر

فکرشهر: طرح جمع آوری ته سيگار در شهر بوشهر برگزار می شود...

فکرشهر: طرح جمع آوری ته سيگار در شهر بوشهر برگزار می شود.

به گزارش فکرشهر به نقل از معاونت اجرايی و خدمات شهری شهرداری بوشهر، سرپرست معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر، از اولين طرح جمع آوری ته سيگار در راستای پاكسازی محيط زيست با همكاری سازمان های مديريت پسماند، سيما، منظر و فضای سبز شهری و با همت انجمن مجمع فعالان زيست محيطی كشور خبر داد.

مهدی عالي پور اظهار داشت: طرح پاكسازی پسماندهای سيگار از دهكده گردشگری با هدف جبران خسارت های وارد شده به محيط زيست و فضای شهری با مشاركت شهروندان روز جمعه ١٢ مهر ٩٨ برگزار می شود. 

وی افزود: ما از طرح و ايده های انجمن ها استقبال می كنيم تا با تلاش و همكاری انجمن ها و نهادهای مردمی شهری آباد بسازيم.

 

دیدگاه خود را بنویسید