سر خط خبرها:

«خسرو دهقانی»، سرپرست جدید دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر شد

فکرشهر: پس از گذشت حدود سه ماه از رفتن مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند برای این سمت سرپرستی جدید تعیین و در حکمی که روز سه شنبه ـ 5 آذرماه 1398 ـ امضا کرد، «خسرو دهقانی» را به این سمت منصوب کرده است...

فکرشهر: پس از گذشت حدود سه ماه از رفتن مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوندـ استاندار بوشهر ـ برای این سمت سرپرستی جدید تعیین و در حکمی که روز سه شنبه ـ 5 آذرماه 1398 ـ امضا کرد، «خسرو دهقانی» را به این سمت منصوب کرده است.

به گزارش «فکرشهر»، پیش از این عادل دهدشتی مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر بود که 17 شهریورماه به مدیر کلی «امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی» کشور منصوب شد و به تهران رفت

پس از وی و در تاریخ 30 شهریورماه، «عباس برزگرزاده»، به عنوان سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر منصوب و جایگزین عادل دهدشتی شده بود و اکنون، «خسرو دهقانی» حکم سرپرستی این دفتر را که نقشی مهم در انتخابات پیش رو دارد، ریافت کرده است. 

در بخشی از این حکم خطاب به دهقانی ـ سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر ـ آمده است:

«امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره گیری از قوانین و مقررات مربوطه در انجام وظایف محوله موفق باشید».
 
خسرو دهقانی، دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است و از سال 1396، به عنوان معاون اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر فعالیت داشته است.

 

دیدگاه خود را بنویسید