سر خط خبرها:

هشدار یک روزنامه درباره سناریوی انتخاباتی

فکرشهر: بروز برخی حواشی در مراسم تشییع شهدای غواص، اظهارات توهین‌آمیز یک مداح مشهور درباره رئیس‌جمهور و برخی شخصیت‌های مطرح کشور و برخی حملات دیگر علیه دولت و بزرگان نظام، موجب شده است تا برخی، این اتفاقات را یک سناریوی انتخاباتی بدانند.\n\nبه گزارش فکرشهر، روزنامه جمهوری اسلامی در این رابطه می‌نویسد: ورود مجدد مداحان به صحنه سیاست و تلاش برای کوبیدن بزرگان انقلاب و رئیس‌جمهور همزمان با مطرح ساختن افراد خارج از صحنه که این روزها به بهانه‌های مختلف از جمله تشییع شهدا و محافل مذهبی ماه مبارک رمضان صورت می‌گیرد، یک برنامه حساب‌شده است که به انتخابات مجلس در اسفندماه مربوط است.

فکرشهر: بروز برخی حواشی در مراسم تشییع شهدای غواص، اظهارات توهین‌آمیز یک مداح مشهور درباره رئیس‌جمهور و برخی شخصیت‌های مطرح کشور و برخی حملات دیگر علیه دولت و بزرگان نظام، موجب شده است تا برخی، این اتفاقات را یک سناریوی انتخاباتی بدانند.

\n\n

به گزارش فکرشهر، روزنامه جمهوری اسلامی در این رابطه می‌نویسد: ورود مجدد مداحان به صحنه سیاست و تلاش برای کوبیدن بزرگان انقلاب و رئیس‌جمهور همزمان با مطرح ساختن افراد خارج از صحنه که این روزها به بهانه‌های مختلف از جمله تشییع شهدا و محافل مذهبی ماه مبارک رمضان صورت می‌گیرد، یک برنامه حساب‌شده است که به انتخابات مجلس در اسفندماه مربوط است.

\n\n

عناصر افراطی که با حضور دولت اعتدال در صحنه و استقبال مردم از اقدامات این دولت برای پایان دادن به تحریم‌ها، آینده خود را دچار ابهام می‌بینند، با دامن زدن به این قبیل مطالب درصدد جلب توجه مردم و کسب آراء آنها در انتخابات هستند.

\n\n

حملات تندی که بلافاصله از قم علیه بزرگان انقلاب و بیت امام صورت گرفت نیز برنامه‌ریزی شده بودن این جریان‌سازی را تأیید می‌کند و بر ضرورت رعایت موازین توسط مجموعه بیت امام و پرهیز از بهانه دادن به دست مخالفان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

\n