سر خط خبرها:

همتی: وضع موجود نتیجه حکمرانی غلط شماست / مذاکرات را با تصورات موهوم به زمستان موکول و دریچه امید را بستید؛ اقتصاد و معیشت مردم را با ناکارآمدی به وضع فعلی رساندید

فکرشهر: ‏عبدالناصر همتی رییس سابق بانک مرکزی در توئیتی با بیان اینکه وضع موجودنتیجه حکمرانی غلط شماست نوشت: ‏مذاکرات را با تصورات موهوم به زمستانی که فقط شامل حال مردم ایران شد، موکول و دریچه امید را بستید.

وی در این باره نوشت:  مذاکرات را با تصورات موهوم به زمستانی که فقط شامل حال مردم ایران شد، موکول و دریچه امید را بستید.

اقتصاد و معیشت مردم را،با بی تدبیری و ناکارآمدی، به وضع فعلی رساندید.

گشت ارشاد را بی محابا تشدیدکرده و گوشها را بر روی مطالبات زنان و جوانان بستید.. وضع موجودنتیجه حکمرانی غلط شماست.

دیدگاه خود را بنویسید