سر خط خبرها:

ادعایی درباره پیش‌بینی انتخاباتی احمدی‌نژاد

فکرشهر: یک سایت خبری مدعی شد: محمود احمدی‌نژاد در تحلیلی پیرامون انتخابات آتی مجلس تاکید کرده که مجلس دهم در اختیار اصلاح‌طلبان خواهد بود.به گزارش فکرشهر، سایت «پارس» نوشت: احمدی‌نژاد با اشاره به آرایش سیاسی مجلس و آرایش گروه‌های سیاسی برای انتخابات آتی مجلس گفت که مجلس را در دور بعد، اصلاح‌طلبان به دست خواهند گرفت و اصولگرایان شکست خواهند خورد.

فکرشهر: یک سایت خبری مدعی شد: محمود احمدی‌نژاد در تحلیلی پیرامون انتخابات آتی مجلس تاکید کرده که مجلس دهم در اختیار اصلاح‌طلبان خواهد بود.

به گزارش فکرشهر، سایت «پارس» نوشت: احمدی‌نژاد با اشاره به آرایش سیاسی مجلس و آرایش گروه‌های سیاسی برای انتخابات آتی مجلس گفت که مجلس را در دور بعد، اصلاح‌طلبان به دست خواهند گرفت و اصولگرایان شکست خواهند خورد.

وی با اشاره به مفهوم اصولگرایی اظهار کرد: اصلا مجلس فعلی هم در دست اصولگرایان نیست و ما اصولگرا به معنای واقعی نداریم. کسانی که به اسم اصولگرایی در مجلس حضور دارند بیشتر شبه‌اصولگرا هستند، کاسب و ... هستند و بیشترین ضربه را به اصولگرایی همین آقایان زدند و مواضعشان مشخص نیست.

وی با اشاره به مواضع علی مطهری در مجلس گفت: اصولگرای واقعی، علی مطهری است. او یک مرد است و حرف خود را رک و راست مطرح می‌کند.

وی افزود: علی مطهری از کسی ترس ندارد و به راحتی مواضع خود را آشکار می‌کند.

وی با پیش‌بینی انتخابات مجلس دهم گفت: به قطع و یقین، جماعتی که نام خود را اصولگرا گذاشته‌اند سال آینده شکست مجددی خواهند خورد و شاید بشود گفت که اصولگرایان در انتخابات آینده وجود نخواهند داشت که بخواهند بیایند تا با اصلاح‌طلبان مقابله کنند.