سر خط خبرها:
اختصاصی فکرشهر/ رئيس اداره كار خارگ:

حامی همه كارگران و بومی ها هستيم

فکرشهر- سامان صفا: يكی از ادارات فعال و پرازدحام در سطح جزيره خارگ، اداره كار و امور اجتماعی اين جزيره است. حضور شركت های متعدد نفتی و پيمانكاران مختلف و متعدد در سطح اين جزيره كوچك و سوق الجيشی در خليج هميشه فارس ايران، اين اداره را بر آن داشته تا در جهت معرفی نيروهای درخواستی از شركت ها و پيمانكاری های مختلف...

فکرشهر- سامان صفا: يكی از ادارات فعال و پرازدحام در سطح جزيره خارگ، اداره كار و امور اجتماعی اين جزيره است. حضور شركت های متعدد نفتی و پيمانكاران مختلف و متعدد در سطح اين جزيره كوچك و سوق الجيشی در خليج هميشه فارس ايران، اين اداره را بر آن داشته تا در جهت معرفی نيروهای درخواستی از شركت ها و پيمانكاری های مختلف، نسبت به معرفی افراد واجد شرايط و صد البته بومی آنهم طبق روال جاری در  اين اداره، اقدام کند. 

به گزارش فکرشهر، بعد از حضور نفراتی چون يداله نوشادی و كريم صفايی كه عنوان دار رياست اداره كار و امور اجتماعی خارگ بودند، جوان فعال و جويای نامی چون غلام دوستان سكان دار اين اداره شد.

اما مشكلات عديده اين اداره از چندين سال پيش آغاز شد دقيقا از زمانی كه كار جذب و معرفی نيرو جهت متقاضيان و درخواست كنندگان نيروهای كار در سطح جزيره را، بخشداری خارگ برعهده گرفت و عملا اداره كار و امور اجتماعي خارگ را منفعل و به يک اداره بی كارتبديل کرد! 

اين موضوع به زعم خيلی از صاحب نظران و كارشناسان محلی در اين جزيره خوشايند نبود و بارها موضوع منفعل و بی كار بودن اداره كار و امور اجتماعی خارگ را به مركز استان انتقال دادند اما هربار، بخشداری خارگ با طرح موضوعات و بيان برخی معضلات در اين جزيره، حق خود می دانست كه در معرفی نيروهای كار به شركت ها و پيمانكاری ها، اقدام بايسته انجام دهد! 

به هرحال غلام دوستان كه نيرويی فعال، جوان و پرتلاش بود، به عنوان رئيس جديد اداره كار و امور اجتماعی خارگ منصوب شد و از همان روزهای نخستين حضورش بر معرفی كليه نيروهای درخواستی جهت مشاغل مختلف از سوی شركت های نفتی و پيمانكاران در سطح جزيره خارگ را سرلوحه كارخود قرارداد. 

اما در اين ميان باز هم مشكلاتی از جمله دخالت بخشداری وقت در معرفي نيروهای كار، فی مابين دو نهاد دولتی در اين جزيره نمايان بود. رفته رفته اين موضوع با حضور مهندس ناصر ابراهيمی  بعنوان بخشدار ويژه خارگ كم رنگ تر شد تا جايی كه حالا مجری معرفی نيروهای كار به شركت ها، ارگان ها، نهاد ها وپ يمانكاری های سطح جزيره از سوی اداره كار و امور اجتماعی خارگ صورت مي پذيرد.

غلام دوستان در اين رابطه اظهار داشت: اداره كار و امور اجتماعی خارگ همواره حامی همه كارگران و بومی های اين جزيره بوده و به هيچ وجه برای اين اداره رسيدگی به پرونده های شكايت و مطالبه گری فرقی نداشته و در اولين فرصت نسبت به حل و فصل اختلافات قراردادی طرفين اقدام عاجل انجام مي پذيرد. 

وی ادامه داد: همه كارگران مطمئن باشند كه دفتر اداره كار و امور اجتماعي خارگ حامی ايشان بوده و نمی گذارد حقی از آن ها ضايع شود. 

دوستان يادآورشد: از بدو شروع به كار در اداره كار و اموراجتماعی خارگ، به پرونده های زيادی همراه با همكارانش رسيدگی کرده و حق را به محقان داده است. 

وی در پايان ياد آور شد: كه درب اين اداره و علی الخصوص دفتر وی در ساعات اداری به روی همه ارباب رجوعان عزيز باز بوده و پذيرای همه آن ها در جهت حل مشكلات شان خواهد بود.  

 

دیدگاه‌ها

مهران

رییس محترم اداره کار،پیگیر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت پتروشیمی خارگ هم باشید

دیدگاه خود را بنویسید