سر خط خبرها:

طوفان‌ها چطور نامگذاری می شوند؟

فکرشهر: حتما شما هم بارها در اخبار نام‌هایی را شنیده اید که به یک طوفان اختصاص یافته است. همانند طوفان ایرما که در حال وقوع است. تا به حال این سوال برای شما پیش آمده این نام ها از کجا می آیند و چرا برای طوفان ها نام اختصاصی در نظر گرفته می شود؟

به گزارش فکرشهر، فرادید نوشت: «طوفان هر سال رخ می دهد و گاهی ممکن است در یک سال چند طوفان سهمگین در یک منطقه اتفاق بیفتد. استفاده از نام برای این طوفان ها کمک می کند هواشناسان، محققان و تیم های امداد، کاپیتان‌های کشتی و حتی مردم و شهروندان عادی به راحتی در جریان اتفاقات قرار بگیرند و خبرگزاری ها بتوانند اطلاعات دقیق تری درباره هر طوفان در اختیار مردم قرار دهند.

به همین دلیل سازمان هواشناسی جهانی لیستی از نام ها را به ترتیب حروف الفبا ارائه کرده است که نام طوفان ها به ترتیب زمان و سال اتفاق افتادن آنها مشخص است. این لیست هر شش سال به روز می‌شود و ممکن است نامی که امروز روی یک طوفان گذاشته شده بار دیگر روی طوفانی در شش سال آینده قرار بگیرد. مگر این که شدت طوفان و خسارات و تلفات جانی آن به قدری بوده باشد که نام را اذعان خود کرده باشد، در این صورت نام از لیست خارج شده و برای همیشه به همان طوفان اختصاص می یابد. همانند طوفان کاترینا یا سندی که دیگر از لیست خارج شده‌اند. برای مثال اگر طوفان ایرما از لیست خارج نشود می‌تواند بار دیگر در سال 2023 در لیست نام‌ها قرار بگیرد.

در اقیانوس اطلس، طوفان هایی که سرعت آنها از 39 مایل در ساعت بیشتر می‌شود را نامگذاری می‌کنند؛ طوفان هایی که شدت باد آنها از 74 مایل در ساعت بگذرد به گردباد یا تندباد تبدیل می شوند اما در حقیقت تندبادها نام ندارند و فقط طوفان ها هستند که نام خود را به تندبادها نیز می‌دهند.

قدمت نامگذاری طوفان ها به قرن ها پیش باز می‌گردد. مردمی که در جزایر کاراییب زندگی می کردند طوفان ها را با توجه به روزی که اتفاق می افتاد و بر اساس تقویم کاتولیک رومی نامگذاری می کردند مثلا "طوفان سن فلیپ" و اگر در همان روز در سالی دیگر دوباره طوفان می شد آن را "طوفان سن فلیپ دوم" می‌نامیدند.

هر سال 21 نام با توجه به حروف الفبای انگلیسی برای طوفان ها انتخاب می شود اما معمولا کمتر از 21 طوفان که نیاز به نام داشته باشد در طول یک سال رخ می‌دهد اما با وجود این که احتمال خیلی کمی وجود دارد تعداد طوفان ها از 21 عدد بیشتر شود در این صورت طوفان بیست و دوم بر اساس حروف الفبای یونانی نامگذاری می‌شود. مثلا طوفان بیست‌ودوم در سال به طوفان آلفا خوانده می‌شود و به ترتیب بتا، گاما، دلتا و ... نامیده می شوند.

این نام ها روی طوفان هایی که در اقیانوس اطلس رخ می‌دهد، گذاشته شده‌اند. طوفان های اقیانوس آرام طور دیگری نامگذاری می شود.

طوفان‌های سال 2017 و 2018 با این نامها خوانده می شوند:

2017: Arlene – Bret – Cindy – Don – Emily – Franklin – Gert – Harvey – Irma – Jose – Katia – Lee – Maria- Nate – Ophelia – Phillippe – Rina – Sean – Tammy – Vince – Whitney

2018: Alberto – Beryl – Chris – Debby – Ernesto – Florence – Gordon – Helena – Isaac – Joyce – Kirk – Leslie – Michael – Nadine – Oscar –Patty – Rafael – Sara – Tony –Valerie – William

دیدگاه خود را بنویسید