سر خط خبرها:

رنگی که دوست داریم

فکرشهر: راننده گفت: «پسر من هم دوست داشت وقتی بزرگ میشه، یه ماشین سبز بخره.» دختر پرسید: «خرید؟» راننده گفت: «نه، یه ماشین سفید خرید.»

به گزارش فکرشهر، در نوشته‌ای در روزنامه اعتماد به قلم «سروش صحت» آمده است: «دختربچه‌ای که با مادرش عقب تاکسی نشسته بودند، پرسید: «مامان چرا بیشتر ماشین‌ها رنگشون سفیده؟» مادر گفت: «مگه بیشتر ماشین‌ها سفیدن؟» دختر گفت: «بله، اول سفید، بعدش هم سیاه.» مادر گفت: «چون مردم بیشتر رنگ سفید و سیاه را دوست دارند.»

دختر پرسید: «رنگ سبز و آبی و قرمز و نارنجی دوست ندارند؟» مادر گفت: «نه زیاد.» راننده گفت: «عزیزم سفید تو بورسه.» دختر پرسید: «یعنی چی؟» راننده گفت: «یعنی موقع فروش، ماشین سفید را بهتر می‌خرند.» دختر گفت: «پس رنگی هم دوست دارند.» راننده گفت: «بله، ولی چون سفید گرونتره، سفید را بیشتر دوست دارند.» دختر گفت: «ولی من وقتی بزرگ شم برای خودم ماشین صورتی می‌خرم.» راننده گفت: «پسر من هم دوست داشت وقتی بزرگ میشه، یه ماشین سبز بخره.» دختر پرسید: «خرید؟» راننده گفت: «نه، یه ماشین سفید خرید.»

کلید واژه ها: 

دیدگاه خود را بنویسید