سر خط خبرها:

تولید پلیمرهای زیستی و کودهای آلی از جلبک‌های ماکروسکوپی خلیج فارس

فکرشهر: یک واحد فناور مستقر در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان هرمزگان موفق به تولید پلیمرهای زیستی و کودهای آلی از جلبک‌های ماکروسکوپی خلیج فارس شد.\n\nبه گزارش فکرشهر از ایسنا، دکتر پویان ادیبی، سرپرست مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: در پنجاهمین جلسه جذب و پذیرش مرکز رشد، این واحد فناور با گذراندن دوره رشد مقدماتی و دست یافتن به پارامترهای لازم در این دوره، پس از داوری طرح وارد مرحله رشد شد.\n\nوی گفت: ایده محوری این شرکت که از سال 92 در مرکز فعال است، تولید پلیمرهای زیستی و کودهای آلی از جلبکهای ماکروسکوپی خلیج فارس است.

فکرشهر: یک واحد فناور مستقر در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان هرمزگان موفق به تولید پلیمرهای زیستی و کودهای آلی از جلبک‌های ماکروسکوپی خلیج فارس شد.

\n\n

به گزارش فکرشهر از ایسنا، دکتر پویان ادیبی، سرپرست مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: در پنجاهمین جلسه جذب و پذیرش مرکز رشد، این واحد فناور با گذراندن دوره رشد مقدماتی و دست یافتن به پارامترهای لازم در این دوره، پس از داوری طرح وارد مرحله رشد شد.

\n\n

وی گفت: ایده محوری این شرکت که از سال 92 در مرکز فعال است، تولید پلیمرهای زیستی و کودهای آلی از جلبکهای ماکروسکوپی خلیج فارس است.

\n\n

به گفته سرپرست مرکز رشد پارک علم و فناوری هرمزگان، پلیمرهای زیستی نظیر آگار، آلژینات و کاراجینان از جمله بیوپلیمرهایی هستند که از جلبک های دریایی قابل استحصال بوده و کاربردهای گسترده‌ای در صنایع متعدد غذایی، دارویی، پزشکی و بهداشتی و آرایشی داشته و علاوه بر آن مصارف گسترده‌ای نیز در صنایع نساجی، رنگرزی، کاغذ سازی، عایق سازی و غیره دارند.

\n\n

ادیبی با اشاره به روش اجرای این ایده گفت: ابتدا با کشت و پرورش جلبکهای مورد نظر در آب دریا ماده اولیه گیاهی را بدون نیاز به مصرف آب شیرین و خاک زراعی فراهم آورده و مراحل خشک کردن آنها نیز در هوای آزاد با انرژی نور خورشید انجام می‌شود.

\n\n

وی تصریح کرد: پروسه استخراج بیوپلیمرهای آنها با افزودن ترکیبات بازی و اسیدی بسته به نوع محصول مورد نظر و جلبک مورد استفاده با حرارت تحت فشار انجام شده و پس از فیلتراسیون ژل محتوی ترکیبات بیوپلیمری از پسماندها جداسازی شده و با انجام مراحل انجماد و ذوب متوالی آبگیری می‌شود و محصول خشک شده حاصل از آن به شکل پودر در می‌آید و خواص کمی و کیفی آنها نیز اندازه گیری می‌شود.

\n