سر خط خبرها:

جلوگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز در سواحل استان بوشهر

فکرشهر: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: از ساخت و سازهای بدون مجوز در سواحل استان بوشهر جلوگیری می شود.\n\nبه گزارشفکرشهر و به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سید محمد حسن باستی در نشست ساماندهی و مدیریت سواحل استان بوشهر با بیان اینکه این استان دارای طولانی‌ترین مرز دریایی با خلیج فارس است اظهار داشت: در حوزه سواحل دارد در کمتر استانی وجود دارد که در این راستا فرصت سرمایه‌گذاری در سواحل تدوین شده است.\n\nوی با بیان اینکه مراکز تصمیم‌گیری در سواحل سبب بروز مشکلاتی شده گفت: تعدد مراکز تصمیم‌گیری در سواحل سبب شده طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اجرایی نشود.

فکرشهر: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: از ساخت و سازهای بدون مجوز در سواحل استان بوشهر جلوگیری می شود.

\n\n

به گزارشفکرشهر و به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سید محمد حسن باستی در نشست ساماندهی و مدیریت سواحل استان بوشهر با بیان اینکه این استان دارای طولانی‌ترین مرز دریایی با خلیج فارس است اظهار داشت: در حوزه سواحل دارد در کمتر استانی وجود دارد که در این راستا فرصت سرمایه‌گذاری در سواحل تدوین شده است.

\n\n

وی با بیان اینکه مراکز تصمیم‌گیری در سواحل سبب بروز مشکلاتی شده گفت: تعدد مراکز تصمیم‌گیری در سواحل سبب شده طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اجرایی نشود.

\n\n

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر این نکته که به سبب نوع نگاه به سواحل در زمینه تصمیم‌گیری تاکنون طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی محقق نشده گفت: سواحل استان بوشهر در تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های این استان فوق العاده حائز اهمیت است.

\n\n

باستی با بیان اینکه ۷ استان درکشور ساحلی است بیان کرد: استان بوشهر در بین استان‌های ساحلی دیگر شرائط متفاوتی دارد بگونه‌ای که سواحل استان بوشهر منحصر بفرد است.

\n\n

وی با اشاره به اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل استان بوشهر تدوین شده افزود: قابلیتی که استان بوشهر در حوزه سواحل دارد در کمتر استانی وجود دارد که در این راستا فرصت سرمایه‌گذاری در سواحل تدوین شده است.

\n\n

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر مدیریت سواحل و جلوگیری از ساخت‌های بدون مجوز  گفت: مسئولان متولی بر امر سواحل مدیریت خود را در این مناطق افزایش دهند.

\n\n

باستی با بیان اینکه اکنون شیلات در حوزه وظایف خود بیشترین نقش در ساخت و سازه‌ها در سواحل دارد گفت: بیشترین بهره‌برداران در حوزه سواحل در بخش شیلات است که ساخت سازه‌های دریایی در قالب مکاتبات طرح جامع باید صورت بگیرد.

\n\n

 

\n