سر خط خبرها:
رئيس جديد فرودگاه شهدای جزيره خارگ در گفت و گو با «فکرشهر»:

مشكل فرودگاه خارگ، ساخت و سازهای غيراستاندارد است/ هدف ما جابجايی نيروهای بومی نیست

فکرشهر- سيدفريور موسوی: رئيس جديد فرودگاه شهدای جزيره خارگ در رابطه با مشكل اصلی اين فرودگاه جهت نشست و برخاست ايرلاين های داخلی غير از پروازهای چارترينگ، گفت: مشكل فرودگاه خارگ، ساخت و سازهای غيراستاندارد است. احسان دشتيان كه در مراسم معارفه خود در جزيره خارگ حضور يافته بود...

فکرشهر- سيدفريور موسوی: رئيس جديد فرودگاه شهدای جزيره خارگ در رابطه با مشكل اصلی اين فرودگاه جهت نشست و برخاست ايرلاين های داخلی غير از پروازهای چارترينگ، گفت: مشكل فرودگاه خارگ، ساخت و سازهای غيراستاندارد است. احسان دشتيان كه در مراسم معارفه خود در جزيره خارگ حضور يافته بود به نكات فنی با ارزشی در رابطه با انتقال فرودگاه های نفت به شركت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران اشاره كرد.

واگذاری اصولی يا غيراصولی

احسان دشتيان در رابطه با طرح واگذاری فرودگاه های نفتی به شركت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران گفت: این تصميم در وزارت خانه نفت اتخاذ شده و به ناچار شركت ما نيز ملزم به رعايت قوانين و ارائه استانداردهای خاص هوايی در اين فرودگاه ها است. فرودگاه شهدای جزيره خارگ كه در كتگوری فرودگاه ها از نوع G است  توانايی آن را دارد تا با ارتقاء زيرساخت های لازم به روزشده و حتی می توان گفت اين فرودگاه يكی از فرودگاه های برتر در رده خود است.

وی تصریح کرد: در شرايط فعلی مهمترين نكته بعد از حضور شركت فرودگاه ها و ناوبری ايران در اين فرودگاه، ارتقاء زيرساخت ها و استانداردهای سازمان هواپيمايی كشوری و رعايت آن است.

وی در ادامه داد: اداره اين گونه فرودگاه ها برای شركت فرودگاه ها و ناوبری ايران، هزينه های سنگينی را طلب می كند و اين واگذاری ها به نوعی اجباری و از سوی وزارت نفت اعمال شده است شايد خيلی ها از اين انتقال نگران شده باشند اما بايد گفت: اين انتقال نكات مثبت و قابل تعاملی را به همراه خواهد داشت.

هدف جابجايی نيروها نبوده است

احسان دشتيان در رابطه با احتمال حذف و يا جابجايی برخی از نيروهای فرودگاه شهدای جزيره خارگ و احتمال انتقال نيروها به واحدهای ديگر نفت، اينگونه توضيح داد: به هيچ وجه برای حذف و يا جابجايی نيروهای كارآمد و فنی اين فرودگاه، به خارگ نيامده ام و قصد نداريم نيروهای مخلص و دوره ديده ای كه ساليان سال در اين فرودگاه به كار مشغول هستند را رها كنيم. قبل از حضور من در اين جزيره بحث های زيادی در سایت ها خبری به چاپ رسيد كه هيچ كدام واقعيت نداشته و ندارد. گفته می شد كه با شركت فرودگاه ها و ناوبری ايران، نيروهای بومی اين فرودگاه اخراج و نيروهای شركت فرودگاه ها و ناوبری ايران جايگزين آن ها خواهند شد اما هرگز اينگونه نبوده و نيست. اصلا" شركت ما اين حجم نيرو ندارد كه بخواهد در هر 12 فرودگاه نفتی جايگزين کند.

دشتيان گفت: ما به فعاليت كاركنان اين فرودگاه نيازمنديم و آن ها مطمئن باشند كه در كنار هم و تشريک مساعی تمامی مشكلات را حل خواهيم كرد اما نمی توانيم جلوی كاركنانی را كه نمی خواهند در كنار ما در اين فرودگاه همكاری کنند، را بگيريم.

مشكل اصلی فرودگاه خارگ

رئيس جوان و تازه وارد فرودگاه شهدای جزيره خارگ با اشاره به مشكلات عديده اين فرودگاه، به مشكل اصلی آن اشاره كرد و گفت: اين فرودگاه هنوز نتوانسته علی رغم حضور پروازهای چارتری، نشست و برخاست پروازهای سيستمی را نيز در اين فرودگاه داشته باشد. ساخت و سازهای بی مورد و غيراستاندارد در اطراف باند اين فرودگاه علی الخصوص در قسمت شهری آن، متاسفانه به هيچ وجه استانداردهای لازم سازمان هواپيمايی كشوری در اين ساخت و سازها رعايت نشده و همين امر باعث شده تا ايرلاين های مختلف كشور برای برقراری پروازهای سيستمی به اين جزيره امتناع کنند.

دشتيان افزود: فاصله اين ساخت و سازها با باند فرودگاه به هيچ وجه رعايت نشده است و از استانداردهای روز جهانی فاصله دارد و اين برای نشست و برخاست هواپيما ها مخصوصا در شرايط بد جوی، مشكلات فنی بسياری را ايجاد می کند بايد اين معضل خيلی زود حل شود كه بعيد می دانم بتوان در اين زمينه كاری انجام داد.

ايرلاين ها اسپانسر قوی می خواهند

احسان دشتيان در رابطه با اخذ مجوز يكی از ايرلاين های داخلی جهت تردد اهالی بومی جزيره خارگ كه متاسفانه در پروازهای چارتری صندلی های مورد نياز به آن ها تعلق نمی گيرد، گفت: متاسفانه ايرلاين های داخل به جهت گرانی قطعات هواپيما، سوخت، تحريم ها جهانی و . . . برای انجام خطوط جديد پروازی در ابتدا به دنبال اسپانسر قوی هستند تا با وجود اين اسپانسرها خيال شان از هزينه های از پيش گفته شده راحت باشد به همين جهت كمتر ايرلاينی حاضرمی شود در اين برهه از مشكلات اقتصادی، پروازی به خارگ داشته باشد در حالی كه هيچ گونه اسپانسر مالی قوی ایی را پشت سر خود نداشته باشد و دليل اصلی اين مهم كه تا كنون هيچ ايرلاينی اعلام آمادگی برای نشست و برخاست درفرودگاه خارگ را نداشته است، فقط بحث مالی آن بوده ولاغير. 

هزينه ها برعهده نفت است

احسان دشتيان با اشاره به بحث سه ساله واگذاری اين فرودگاه به شركت فرودگاه ها و ناوبری ايران گفت: بحث سه سال واگذاری نيست، طبق قرارداد منعقده فی مابين معاونت خدمات فرودگاهی و هوانوردی وزارت نفت و شركت فرودگاه ها وناوبری ايران، طی مدت سه سال، وزارت نفت هزينه سنگين به روز كردن اين فرودگاه ها را بر عهده خواهد داشت و هزينه زيرساخت ها و كليه آپديت های اين فرودگاه ها را به صورت كامل اين وزارت خانه پرداخت خواهد كرد و اين بدان معناست كه وزارت نفت می بايستی طی زمان سه ساله همه فرودگاه های واگذار شده را از بعد سيستمی، دستگاه های ناوبری و هوانوردی، ايمن سازی باند برج های مراقبت و . . . تجهيز و به روز كرده و پس از آن تحويل شركت فرودگاه ها و ناوبری ايران دهد.

  وی ادامه داد: خيلی ها به اشتباه برداشت كرده اند كه پس از سه سال فرودگاه ها به وزارت نفت بازگردانده خواهند شد كه اينگونه نيست.

دشتيان افزود: قرار بر اين بود كه قبل از واگذاری، وزارت نفت فرودگاه ها را توسعه داده و تجهيزشان كند و بعد به شركت فرودگاه ها و ناوبری ايران تحويل دهد كه اين تصميم تغيير كرده و تجهيزكردن كليه اين فرودگاه ها طی زمان سه سال انجام خواهد شد.

فرودگاه خارگ DELTA است

دشتيان در پايان گفت: همانگونه كه گفتم فرودگاه شهدای جزيره خارگ در كتگوري فرودگاههاي كشور از نوع G است اما باید بگويم كه فرودگاه خارگ درCTR فرودگاه بوشهر يا بهتر بگويم درمنطقه زوم فرودگاه بوشهر قرار دارد و به نوعی می توان آن را ازنوع D يا دلتا دانست اما برای اين مهم در ابتدا بايد به تكميل زيرساخت ها  وتائيديه سازمان هواپيمايی كشوری دست يافت تا بعد از آن، اين فرودگاه را دلتا بناميم.

 دشتيان د رادامه گفت: فرودگاه شهدای جزيره خارگ در نوع خود و در مقايسه با اكثرفرودگاه های نوع G از كيفيت و پروازهای بيشتری برخوردار است كه ازديگرهم تايپ هاي خود ، مجزايش نموده است .

 

دیدگاه خود را بنویسید