سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

استان بوشهر و بحرانی به نام سیمان

فکرشهر: چند ماه است که سیمان در استان بوشهر نیست آن هم با وجود سه کارخانه؛ کمبودی که سرانجام صدای اعتراض مردم استان را بلند کرد و باعث عکس العمل و واکنش برخی مسوولین شد...

فکرشهر: چند ماه است که سیمان در استان بوشهر نیست آن هم با وجود سه کارخانه؛ کمبودی که سرانجام صدای اعتراض مردم استان را بلند کرد و باعث عکس العمل و واکنش برخی مسوولین شد.

به گزارش فکرشهر، سال 1399 به پایان رسید ولی با وجود جریمه های گفته شده و درخواست ها، وعده ها، مصوبه ها و تکلیف هایی که مسوولین استان بوشهر برای کارخانه های سیمان استان اعلام کرده اند، به نظر می رسد گوش مدیران این صنعت در استان به چنین درخواست هایی بدهکار نیست. سیمان همچنان در بازار استان نیست و اگر هم باشد با قیمت های گزاف تا کیسه ای 40 هزار تومان و بیشتر به فروش می رسد، آن هم در تعداد کم و برای مصارف محدود و معدود و با واسطه.

باید دید در سال جدید، مدیران کارخانه های سیمان استان، تمایلی به انجام درخواست ها و مصوبه هایی دارند که مردم استان بوشهر هم در آن دیده شده اند؟!

مشاهده فیلم اینجا

دیدگاه خود را بنویسید