سر خط خبرها:

واحد صنعتی آلاینده در کنگان به دادگاه احضار شد

فکرشهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: یکی از شرکت‌های صنعتی آلاینده در کنگان بر اساس دادخواست این اداره کل، به دادگاه احضار شد.

به گزارش فکرشهر از محیط زیست، فرهاد قلی نژاد بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر براساس تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، دادخواستی علیه یکی از واحد‌های صنعتی منطقه کنگان تنظیم و به دادگستری ارائه کرد که بر همین اساس شعبه دوم دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان کنگان نیز احضاریه‌ای برای این شرکت صادر کرده است.
 
وی افزود: واحد صنعتی موردنظر تا زمان رسیدگی به پرونده فرصت دارد که مستندات رعایت کردن مصوبات قانونی نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پایش برخط را ارائه کند و در غیر این صورت محکوم خواهد شد.
 
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر هم گفت: تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ به این نکته اشاره دارد که واحد‌های صنعتی بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند، موظف به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پایش برخط و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان حفاظت محیط زیست هستند و هرگونه صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری آن‌ها منوط به اجرای این تبصره است.
 
سیروس کرمی افزود: بر همین اساس شرکت‌های صنعتی آلاینده در کنگان نیز موظف شده‌اند سامانه پایش لحظه‌ای را براساس استاندارد ملی پایش لحظه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر روی خروجی‌های هوا، خروجی‌های پساب صنعتی و بهداشتی خود نصب کنند.
 
وی عنوان کرد: ارسال دادخواست از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر پس از اخطاریه‌های مکرر، پایان مهلت‌های داده شده و نبود اقدام موثر از طرف شرکت صنعتی یاد شده به مرجع قضائی شهرستان کنگان ارائه شده است.

دیدگاه خود را بنویسید