سر خط خبرها:
نگرخواهی اختصاصی «فکرشهر» (12)

اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه سیاست

فکرشهر: روز دوشنبه ـ 26 شهریورماه 1398 ـ بود که فتح اله نوروزی به عنوان سرپرست فرمانداری دشتستان معرفی شد و در آیین معارفه اش، استاندار بوشهر تاکید کرد که وی، قطعا فرماندار هم خواهد شد. به گزارش «فکرشهر»، هر چند با گذشت نزدیک به دو ماه، هنوز حکم فرمانداری نوروزی صادر نشده، ولی با تاکیدی که استاندار بوشهر داشت، می توان به یقین گفت که فتح اله نوروزی، دومین فرماندار دشتستان در دولت های حسن روحانی خواهد شد؛ فرمانداری که بعد از حدود 6 سال معرفی می شود، چرا که در 4 سال دولت یازدهم و یک سال نخست دولت دوازدهم، «ارسلان زارع» فرماندار دشتستان بود و پس از وی نیز، فرمانداری به مدت حدود 8 ماه به صورت سرپرستی اداره می شد و اکنون و پس از حدود 6 سال، فرمانداری جدید برای این بزرگ ترین شهرستان استان بوشهر معرفی شده است. در سال 1393 و پس از معارفه ارسلان زارع در دشتستان، پرونده ای در «فکرشهر» برای وی گشودیم و از صاحب نظران و کارشناسان در حوزه های مختلف و عموم مردم خواستیم به این سوال پاسخ دهند که «اولویت یا اولویت های فرماندار جدید شهرستان دشتستان، چه باشد؟»؛ پرونده ای که تا آخرین سال حضور ارسلان زارع نیز گشوده بود و هر سال با بررسی عملکرد وی در حوزه های مختلف و انتشارش در «فکرشهر» ادامه می یافت. از آن جایی که «فتح اله نوروزی»، به زودی حکم فرمانداری برای دشتستان را دریافت خواهد کرد، چنین پرونده ای را برای وی نیز گشوده ایم و در «فکرشهر» از عموم مردم و کارشناسان و صاحب نظران در حوزه های مختلف پرسیده ایم: ـ اولویت یا اولویت های فرماندار جدید شهرستان دشتستان، چه باشد؟ ـ به نظر شما فتح اله نوروزی چه کاری را در دشتستان، در اولویت اقداماتش قرار دهد؟ ـ شما برای مشکلات شهرستان و اولویت هایی که مد نظرتان است، چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

فکرشهر ـ محمدحسن رهنما*: تاریخ تحولات ایران نشان می دهد که ایرانیان جزو اولین اقوامی بودند که حکومت را بر مبنای ارزش‌های اخلاقی، ساختاری و با تکیه بر نهادهای اجتماعی به وجود آوردند و در میان آنها آزادی بیان و داد و ستد اندیشه رواج فراوانی داشته است و از این روی دنبال کردن توسعه سیاسی که اهداف و آرمان هایی همچون دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و... در آن مورد توجه است، از دیرباز در سبد خواسته ها و انتظارات ایرانیان قرار داشته است. از منظر دموکراسی خواهان و کنشگران سیاسی در ایران، توسعه سیاسی که از شاخص های مهم توسعه است و با هدف حرکت به سمت رفاه عمومی، فقرزدایی، ایجاد تحولات ساختاری و گذار به سمت شرایط مطلوب تر و بهتر برنامه ریزی و دنبال می شود، بایستی از دغدغه های تصمیم سازان و در دستور کار تصمیم گیرندگان جامعه باشد، زیرا این شکل از توسعه باعث افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی و آمادگی برای ایجاد یا پذیرش تغییرات اساسی در راستای روزآمدی و نوگرایی در یک جامعه است.

 نگرش و فرهنگ سیاسی متصدیان امر و به خصوص فرمانداران به واسطه اینکه منشأ عمل و رفتار سیاسی هستند، در تقویت و یا تضعیف توسعه سیاسی یک منطقه یا شهرستان نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

ارتباط مفهوم توسعه سیاسی با مفاهیمی همچون مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهم تر نوسازی و نوزایی سیاسی موید اهمیت این بخش از توسعه و تفکر و فرهنگ افراد موثر و دخیل در آن است.

مطمئناً سکاندار مدیریت فضای سیاسی یک منطقه و یا شهرستان بایستی اولویت هایی را در مسیر دستیابی به توسعه سیاسی آن منطقه در نظر داشته باشد که بدون لحاظ این اولویت ها سردرگمی و بهم ریختگی بسیاری در پی خواهد داشت.

 در یک شهرستان، اولین و مهم ترین مساله، شکل گیری یک هویت شهرستانی است تا با تعریف ارزش های مشترک در ایجاد یک توافق همگانی به منظور پیگیری موثر مطالبات کلان شهروندان آن شهرستان به کار آید. با هویت سازی در بعد شهرستانی می‌توان به جذب بیشتر شهروندان و مشارکت فعال آن ها در مسائل و مشکلات شهرستان اهتمام بیشتری به عمل آورد که این هویت شهرستانی باعث شکل‌گیری توافقات جامع‌تر و پیدایش عناصر مشترک فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان خواهد شد.

دومین اولویت توجه ویژه به تشکیل و تقویت ساختارهای منسجم سیاسی اجتماعی است. از آنجایی که شهرستان دشتستان از پتانسیل منابع انسانی غنی و نیروهای اجتماعی توانمند برخوردار است، نیازمند توجه و تقویت ساختارهای سیاسی اجتماعی شکل گرفته است تا با فراهم نمودن بستر مناسب جهت نوسازی و نوزایی ساختارهای سیاسی شهرستان به ظهور نیروهای جدید اجتماعی و سیاسی و متعاقباً تحرک و پویایی این حوزه ها کمک کرد. تشکیل و تقویت این ساختارها باعث جذب و جهت ‌دهی اشتراکات سیاسی شهروندان خواهد شد به طوری که در بزنگاه ها کارآمدی خود را در ساماندهی اجتماعی و کنشگری عمومی در مسائل حائز اهمیت نشان خواهد داد.

 با سازمان یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت، رقابت و سازش سیاسی و هم زمان خشونت زدایی از کنشگری های سیاسی و تزریق حس امنیت و مشروعیت به فعالین سیاسی و فعالیت های آنان، می‌توان به تقویت تشکیلات و احزاب در شهرستان امیدوار بود.

 اولویت سوم تلاش در افزایش مشارکت سیاسی به عنوان مهم ترین شاخص رشد و توسعه سیاسی است؛ هرچه توسعه یافتگی فرهنگ سیاسی افراد یک جامعه بیشتر باشد، مشارکت سیاسی مردم در زمینه تصمیمات و خط مشی های سیاسی آن جامعه بیشتر خواهد بود، لذا به کارگیری مدیرانی با تفکر توسعه یافته سیاسی در مراکز مرتبط با جوانان، شهروندان و کارگزاران دستگاه های اجرایی در گسترش مشارکت سیاسی موثر خواهد بود. همچنین تمرکز بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و تقویت طبقه متوسط، احیای بخش خصوصی، اعتماد به رسانه های جمعی، اعتماد به سیاسیون، اعتماد سازی سیاسی، به کارگیری افراد معتقد و مسلط بر این مباحث در مدیریت های زیر مجموعه و تشویق شهروندان به عضویت و مشارکت فعال در انواع گروه ها و سازمان های اجتماعی سیاسی و افزایش انگیزه سیاسی شهروندان می‌تواند در افزایش مشارکت شهروندان موثر و مفید واقع شود.

 تشویق جوانان به عنوان بزرگ ترین گروه جمعیتی و مسوولان آینده اداره شهرستان به مشارکت سیاسی اهمیت خاصی برای توسعه سیاسی و پویایی شهرستان دشتستان دارد. بی شک جوانان یکی از اقشار اجتماعی هستند که به اقتضای عوامل مختلفی چون حس استقلال، نوگرایی، نوجویی و آرمان گرایی در فعالیت ‌های سیاسی انگیزه بالایی در مشارکت سیاسی دارند.

لحاظ این اولویت‌ها در کنار درک درست و دوسویه از نسبت توسعه سیاسی با سیاست ورزی مدرن از سوی طرفداران توسعه سیاسی و کارگزاران سیاست (فرمانداران و دولتیان) و ایجاد توازن و تعادل بین عناصر عرصه سیاسی یعنی ارزش ها و واقعیت ها در تئوری و عمل می‌تواند همزیستی مسالمت آمیز و موفقی را در مسیر توسعه سیاسی شهرستان به ارمغان آورد و یکپارچگی، آرامش، امنیت و ثبات را در شهرستان نهادینه کند.

*معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی استان بوشهر ـ رییس مجمع جوانان اصلاح طلب شهرستان دشتستان

 

در این باره

اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه ورزش و جوانان/ محمد محمدزاده فرد

اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه فرهنگ و هنر/عباسعلی میرزایی

اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه اقتصادی/ مرضیه صمصامی

اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه اجتماعی/ نصراله کهزادی

اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه گردشگری/ مجید کمالی پور

اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه آموزش و پرورش/ سمیه زارع

اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه نخبگان/ ضیاءالدین لیراوی

اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه کارآفرینی و اشتغال شهرستان/ مریم احمدزاده

اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه عمرانی شهرستان/وحید امیر

 اولویت های فرماندار جدید دشتستان در حوزه روستایی/ محمدمهدی مشایخی

اولویت های فرماندار جدید دشتستان از دیدگاه «محمدباقر سعادت»

دیدگاه خود را بنویسید